Föregående sida

Oscar Albin Larsson

(Kallar sig Albin Oscar Larsen i USA) f. 29/6 1869 vid Hageby i Etelhem Gotlands län d. 9/11 1939 Kings New York USA. Begravd på Long Island National Cemetery.

 

Son till f. d. kyrkvärden, hemmansägaren Lars Jacob Olofsson f. 22/7 1826 i Etelhem Gotlands län d. 19/7 1919 i Etelhem Gotlands län. Gift den 6/10 1848 i Etelhems kyrka med Lovisa Charlotta Carlsdotter f. 25/4 1924 i Etelhem Gotlands län d. 1/12 1888 i Etelhem Gotlands län av maglidande.

Oscars syskon:

Olof Lorentz f. 11/5 1851 i Etelhem Gotlands län

Carl Jacob f. 8/8 1853 i Etelhem Gotlands län

Lars Petter f. 23/4 1856 i Etelhem Gotlands län

Johan Nicklas f. 10/7 1858 i Etelhem Gotlands län

Gertrud Elisabeth Charlotta f. 26/3 1861 i Etelhem Gotlands län

Maria Lovisa f. 17/6 1862 i Etelhem Gotlands län

Maria Elisabeth f. 29/6 1864 i Etelhem Gotlands län

Anna Lovisa f. 23/2 1867 i Etelhem Gotlands län

    

”d. 25/5 87. Betyg till inskrifvning på Wisby sjömanshus. Inskrifven vid Wisby sjömanshus enl. meddelande af 27/6 88.” Inskriven på ”Qvarstående obefindtlige den 5/12 1892. Sedan ”vistelseort okänd.”

 

Sjöman. Arthur var vid värvningstillfället bosatt vid 332 West 17 St. New York.

   

 
   

Deltog i spansk-amerikanska kriget. Värvade sig och tjänstgjorde i US Navy 14/6 1890 till 8/4 1893. Omvärvade sig 19/4 1893 till 18/4 1896. Omvärvade sig 5/7 1896 till 15/9 1899. Omvärvade sig 2/10 1899. Tjänstgjorde som "Gunners mate 1. cl. från 5/7 1896."

Han tjänstgjorde i kriget på USS Oregon i Santiago Cuba. Deltog där i sammandrabbningarna 6/6, 16/6, 2/7, 3/7 och 4/7 1898. Tjänstgjorde även på fartygen USS Oregon, Boston, Marietta, Kentucky och Buffalo.

Utnämndes till officer (Boatswain) i US Navy 30/6 1903. Tjänstgjorde därefter på USS Buffalo.

Utnämndes till "Ensign 1/7 1917 (temporary), Lieutenant Junior Grade 15/10 1917 (temporary), Lieutenant 1/7 1918 (temporary),  Lieutenant 3/8 1920 (permanent).

   

USS Marietta

USS Oregon

   

USS Kentucky

USS Buffalo

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"