Föregående sida

Per Hansson - Flygare

f. 5/4 1857 i Gustafsfält Färlöv Kristianstads län. d. 12/6 1899 i Visby fattighuset av ”Hjärnblödning. Hæmorrhagia cerebri. Kronisk alkoholsjukdom. Alcoholismus chronicus.” Begravd den 17/6 1899 i Visby.

 

Son till Hans Hansson f. 21/10 1811 i Flädie Malmöhus län d. 4/1 1880 i Färlöv Kristianstads län. Gift med Hanna Åkesdotter f. 19/2 1818 i Lomma Malmöhus län d. 19/8 1884 i Färlöv Kristianstads län.

Syskon:

Hans f. 29/1 1842 i Vellinge Malmöhus län

Sigrid f. 27/1 1848 i Färlöv Kristianstads län

Erland f. 26/8 1853 i Färlöv Kristianstads län

---------------------------------------

Gift 2/3 1879 med Johanna Kristina Pettersson f. 18/8 1861 i Visby d. 1/6 1945 i Katarina Stockholms stad.

Barn:

Sigrid Helena f. 12/1 1880 i Visby d. 26/6 1954 i Nacka

Elin Anna Cecilia f. 14/4 1883 i Visby d. 28/2 1888 i Visby

Karl Filip Valdemar f. 25/4 1888 i Visby d. 17/7 1927 i Katarina. (Hustruns ”oäkta” son)

Karin Hedvig Karolina f. 3/2 1891 i Visby d. 28/8 1910 i Spånga

Sture Sixten Per Dieudonné Johan f. 3/1 1894 i Visby d. 28/3 1949 i Katarina

 

Per flyttade den 15/2 1879 till Visby från Kristianstad. Han skrevs 1884 in i Visby obefintlighetsbok. Han flyttade den 11/12 1888 till Visby från Visby obefintlighetsbok. Arbetare. Familjen flyttade den 18/8 1900 till Katarina Stockholm.

 

I Visby sf. Husförhörslängd AI:77 uppsl. 313 kan man läsa: ”Betyg att ingå i Främlingslegionen i Algier d 20/3 1884  o I 6/2 84 … . W.R.R.s utslag stäld? under? framtiden?, ss? misstänkt för delaktighet i mordbrand.”

          

Artillerist № 20 vid Gotlands nationalbeväring 1879 till den 26/6 1881. Legionär i franska främlingslegionen 1884 - 1888.

   

(1885) F. artilleristen Per Flygare, hvilken vi för någon tid sedan omnämnde blifvit genom understöd härifrån afsänd till Paris, för att af dervarande svenska legationen erhålla anställning i franska armén, har enligt ingången underrättelse blifvit d. 27 februari afsänd till Algier och enrollerad i främlingslegionen derstädes. (Källa: 617)

 

 

(1886) I utländsk krigstjenst. Pehr Flygare, f. d. medarbetare i Gotlands Allehanda, skrifver den 5 april till Oskarshamns Posten bland annat, att han, som i slutet af 1884 lemnade fäderneslandet samt inträdde i fransk krigstjenst vid den beryktade främlingslegionen i Algeriet, efter ett par månaders fälttjenst i Afrika haft vexlande öden, af hvilka särskildt nämnas strider i Tonkin. Flygare har, trots alla oroligheter i det aflägsna landet, dock med ihärdighet och under stora försakelser slagit sig fram. (Källa: 618)

 

 

(1894) "Visby rådhusrätt. För fylleri dömdes i dag förre artilleristen Per flygare att böta 5 kronor." (Källa: 619)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"