Föregående sida

Sten Wik

f. 19/7 1926 på Liljeholmsvägen 4, Brännkyrka församling. d. 27/5 1945 i Visby dkf.

Begravd den 3/6 1945 på Börrums kyrkogård, nr. 236 (kista, nr 1 i graven).

Ogift.

Sten flyttade den 2/12 1943 till Visby från Sankt Görans församling i Stockholm. Volontär.

Han var son till bilförsäljaren Sten Holger Bergström f. 154/6 1905 i Borgsjö, Västernorrlands län, d. 4/12 1981 i Norrtälje, Stockholms län. Ej gift med ogifta Svea Viktoria Wik f. 26/9 1907 i Börrum, Östergötlands län, d. 20/5 1995 i Alvesta, Kronobergs län. g. Löfqvist.

   

Vicekonstapel vid A 7 Kungl. Gotlands artillerikårs 18:e batteri.

   

Artilleriövning krävde dödsoffer. Vicekonstapel blev överkörd och dödligt skadad.

En olycka med dödlig utgång inträffade natten till i lördags under övningar i mörker i trakten av Hejdeby på Gotland. En vicekonstapel vid Gotlands artillerikår, Sten Wiik, som satt på flaket till en lastbil, föll av denna och kom framför en dragen kanon, vars ena hjul gick framför över honom. Han fördes omedelbart till Visby lasarett, där han underkastades operation. Wiik avled dock under natten till söndagen.

Han var född 1926 i Brännkyrka församling i Stockholm.

 

En militär minneshögtid över den genom olyckshändelse omkomne vicekonstapeln vid A 7 Sten Wiik ägde i dag rum i östra gravkapellet.

Kl. 14 samlades kring båren den avlidnes närmaste anhöriga samt befäl och kamrater, bland vilka märktes kårchefen, överste Berggren, med stabschef. Trupp ur konstapelskolan paraderade.

Akten inleddes med ps. 552: 1 varefter militärpastor Ihrmark höll en betraktelse. Sedan musikkåren spelat ps. 552: 7-8 följde kransnedläggelse. Bland den rikliga blomsterskörden märktes kransar från Gotlands artillerikår, från officers-, underofficers- och underbefälskårerna vid A 7, från 18:e batt, samt från konstapel- och volontärskolorna.

Den högtidliga akten avslöts med ”Integer vitæ”.

Efter minneshögtidligheten fördes den avlidnes stoft i procession till hamnen. (Källa: 776)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"