Föregående sida

Carl Sigfrid Börjesson

f. 3/10 1899 i Sörgård i Öckerö församling, Göteborgs- och Bohuslän. d. 15/10 1920 i Sörgård i Öckerö församling, Göteborgs- och Bohuslän (Wisborgs slätt å Gotland) av hjärninflammation. ”Afled under fullgåendet af sin värnplikt.”

    

Carl Sigfrid var son till fiskaren Olle Bernhard (Emanuelsson) Börjesson f. 18/1 1867 i Öckerö, Göteborgs- och Bohuslän, d. 16/4 1945 i Öckerö, Göteborgs- och Bohuslän. Gift den 10/2 1893 med Anna Elisabet Aronsdotter f. 22/3 1859 i Öckerö, Göteborgs- och Bohuslän, d. 25/7 1937 i Öckerö, Göteborgs- och Bohuslän.

Syskon.

Nikolaus Bernhard f. 20/9 1893 i Öckerö

Amanda Emilia f. 3/9 1895 i Öckerö

Olof Alex Eugén f. 5/11 1897 i Öckerö

        

Värnpliktig n:r 46 32/1919  vid I 27 Kungl. Gotlands infanteriregementes 2:a kompani.

 

 

Under militära hedersbetygelser fördes i lördags stoftet efter avlidne värnpliktige vid andra kompaniet, n:r 4632/1919 Börjesson, bördig från Öckerö församling i Göteborgs skärgård, från Visborgs slätt till hamnen, där kistan fördes ombord på ångf. Gotland, för att vidare befordras till hembygden. I vars jord den döde kommer att begravas. I processionen, som företräddes av regementsmusiken, deltogo en trupp ur kompaniet samt kompaniets officerare och underofficerare. Då densamma anlänt till hamnen framträdde kapten Lindwall till kistan och framsade i några väl valda ord kompaniets sista tack till den bortgångne. Bland kransarna på den blomsterhöljda kistan märktes sådana från regementet, från kompanichefen, från kompaniets underofficerare samt från kamraterna vid andra kompaniet.

Den bortgångne, som till yrket var fiskare och som beskrives som stilla och försynt i sitt uppträdande och samvetsgrann i sina åligganden, har legat sjuk endast ett par veckor. Enligt vad företagen obduktion givit vid handen har det varit hjärntuberkulos vartill tillstött lunginflammation, som nu ändat den unge mannens liv och ger hans anhöriga den smärtsamma lotten att mottaga hans stoft i stället för att som de väntat se honom snart vända åter efter fullgjord tjänstgöring. (Gotlands Allehanda 18/10 1920)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"