Föregående sida

Gustaf Simonsson Hoas

f. 17/10 1890 i Gammal svenskby Ukraina d. 18/2 1971 i Visby.

 

Gift 17/5 1912 med Katarina Mattsdotter Annas f. 13/8 1891 i Gammal svenskby Ukraina d. 21/3 1961 i Hejde Gotlands län

Barn:

Sigfrid f. 22/8 1918 i Gammal svenskby Ukraina

Annie Maria f. 9/11 1920 i Gammal svenskby Ukraina

Lennart Tage f. 1/10 1923 i Gammal svenskby Ukraina

Lilly f. 6/6 1927 i Gammal svenskby Ukraina

Gustaf Olof f. 2/9 1929 i Sofia Jönköpings län

Ture Inge f. 28/4 1932 i Hejde Gotlands län

Sven Gösta f. 22/2 1935 i Hejde Gotlands län

 

Inflyttade till Krämplösa i Hejde Gotlands län från Västerlanda i Älvsborgs län 16/3 1931.

   

Provianteringskommissarie vid ett divisionsfältlasarett i ryska armén 1914 - 1917.

   

En bemärkt svenskbybo.

I morgon torsdag fyller hemmansägaren Gustaf Simonsson Hoas, Kramplause i Hejde, femtio år. Han är född i Gammal-Svenskby, södra Ukraina. Efter slutad byskola kom han 1904 in på Ministerialskolan i staden Bereslaw, vilken han slutade 1906. Ungdomsåren tillbringade han på fädernegården och hjälpte till i arbetet, av vilket han var mycket intresserad. I världskriget deltog han från 1914 till 1917, och tjänstgjorde som provianteringskommissarie vid ett divisionsfältlasarett. Hemkommen från krigstjänsten fick han anställning i postverket, där han tjänstgjorde till 1920, då han blev entledigad på egen begäran. Under ofärdsåren gjorde han stora personliga insatser och ekonomiska uppoffringar. Det är värt framhålla att han skaffade mjölk till barnen och räddade därigenom många till livet. År 1922 organiserade han dotterkolonien Nya-Svenskby. Många uppdrag fick han i samhället, och många voro kongresserna och konferenserna han bevistade som ombud för G.-Svenskby och grannbyarna. Han var också revisor i statsbanken i Bereslaw.

Gustaf Hoas var en av de första som insåg att bybornas problem endast kunde lösas genom återförening med stamfränderna i Norden, och han nedlade också mycken möda, bl. a. genom stora ekonomiska uppoffringar, för denna sak utan anspråk på ersättning.

I utvandringsfrågan var han en av bybornas enhälligt valda ombud och fullmäktige. Han skötte också saken till välsignelse för alla partier.

För dessa besvär och uppoffringar vilja byborna på hans 50-årsdag genom oss uttala sitt varma tack med orden ”Gud löne dig, Gustaf Hoas”. (Källa: 726) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"