Föregående sida

Brita Margareta Rosengren Purkhold-Przikling Hedström

f. 27/6 1914 i Visby s. f. Strandgatan 28, d. 21/18 2001 i Västra kyrkbyn, Torp, Västra Götalands län.

Brita var dotter till kaptenen vid A7 Kungl. Gotlands Artillerikår Lennart Abraham Rosengren f. 12/8 1879 i Öggetorp, Jönköpings län, d. 19/7 1964 i Oscar, Stockholm. Gift den 11/11 1911 med Ingrid Andersson f. 17/6 1887 i Örebro, Örebro län, d. 2/5 1968 I Hedvig Eleonora, Stockholm.

Britas syskon: Anna f. d. 13/7 1913 i Visby s. f. Stina f. 13/7 1913 i Visby s. f., d. 14/7 1913 i Visby s. f. Louise Matilda Margareta f. 23/9 1915 i Engelbrekt, d. 3/6 1996 i Rebbelberga. g. Sylvan. Ester Ingrid Margreta f. 2/6 1917 i Visby s. f., d. 1/5 1989 i Hedvig Eleonora.

 

De flyttade den 26/10 1923 till Hedvig Eleonora. Fadern kapten.

De flyttade den 31/10 1925 till Visby s. f., Strandgatan 28. Fadern major.

De flyttade den 17/10 1932 till Oscar.

 

Brita gifte sig borgerligt 1.a gången den 22/3 1939 med den tyske undersåten jur. stud. Georg Hugo Heinrich Purkhold-Przikling f. 24/2 1911 i Görlitz. Han kom då från Berlin, Tyskland.

De vigdes i Uppsala av magistratsrådman Stig Friesler. Maken genomgick fullständig arisk utredning och försäkran. Brita genomgick arisk försäkran angående föräldrarnas giftermål.

Skilda den 9/9 1947 genom Stockholms rådhusrätts utslag.

 

Hon skrevs 1941 in i Hedvig Eleonoras obefintlighetsbok. Hon flyttade den 28/1 1944 till Tyskland. Hon flyttade den 11/11 1950 till Norum.

 

Hon gifte sig 2:a gången den 17/5 1950 med direktören Otto Hedström f. 7/9 1911 i Göteborgs Vasa, d. 22/6 1991 i Norum. Skilda den 22/11 1966. Barn: Niclas Otto f. 6/11 1951 i Norum

 

De flyttade den 14/10 1960 till Stala. Brita vikarierande lärarinna. Brita och sonen flyttade den 20/10 1965 till Myckleby. De flyttade den 22/3 1968 till Torp

   

Arbetade vid Radio Königsbergs redaktion 1942-1943.

Brita gifte sig före kriget med en tysk officer och blev tysk medborgare. Ett kort tag 1942 var hon tillbaka i Sverige där hon arbetade som stenograf på den tyska legationen.  Hon nåddes då av nyheten att maken sårats på östfronten och låg på sjukhus i Saßnitz.

Hon arbetade tre-fyra månader 1942-1943 vid Radio Königsbergs redaktion. Då hennes make tillfrisknat och återvänt till fronten i februari 1943 började hon arbeta på tyska legationen i Stockholm, där översatte hon artiklar till propagandatidningen Tyska röster ända fram till krigsslutet 1945. (Tyskland talar. Hitlers svenska radiostation. Niclas Sennerteg)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"