Föregående sida

Hans William Gardell

f. 16/10 1923 i Kungsholm, Stockholms stad, d. 22/2 1945 på Grubbens gata 1, Kungsholm, Stockholms stad av ”Självmord. Vulnus sclopetarium et pulmen.”

  

Oäkta son till ogifta Ebba Elisabet Larsson f. 10/10 1896 i Kungsholmen (A-län) d. 20/9 1967 i Matteus (A-län). roligen var fadern Adolf Erik William Gardell f. 27/2 1874 i Barlingbo (I-län) d. 25/12 1952 i Sankt Göran (A-län).

------------------

Hans arbetade som omnibuskonduktör. Ogift.

   

Värnpliktig 5162-1-43 vid P 1 G Kungl. Göta pansarlivgardes kompani på Gotland.

   

Tragisk händelse vid I 18. Ett dödsfall inträffade tidigt på torsdagsmorgonen (22/2 1945) under vakttjänstgöring vid I 18. Vid tiden för avlösning av posterna påträffades en värnpliktig tillhörande P1G liggande livlös vid poststället med en skottskada i bröstet. Hans gevär låg vid sidan med bajonetten avtagen och med en hylsa i patronläget. Den värnpliktige fördes omedelbart till regementets sjukhus, där läkaren konstaterade att kulan sannolikt genomträngt hjärtat. Utredning av händelsen pågår genom krigspolisens försorg. Det som hittills framkommit tyder på at den värnpliktige själv berövat sig livet. Av förmän och kamrater beskrives den så tragiskt omkomne som en präktig soldat, ehuru av något nervös läggning. (Källa: 795)

 

Värnpliktig vid I 18 anträffad död.

Ett dödsfall inträffade tidigt på torsdagsmorgonen under vakttjänstgöring ute vid I 18. Vid tiden för avlösning av en av posterna anträffades en värnpliktig stockholmare vid P1G liggande livlös framför postkuren med en skottskada i bröstet. Hans gevär låg vid sidan med bajonetten avtagen och med en hylsa i patronläget. Den värnpliktige fördes omedelbart till regementets sjukhus, där läkaren blott kunde konstatera att kulan med största sannolikhet trängt genom hjärtat, varför döden varit ögonblicklig.

Utredning om den sorgliga händelsen pågår genom krigspolisens försorg. Enligt vad som hittills framkommit tyder allt på att den värnpliktige själv varit vållande till olyckan.

Den bortgångne, som var från Stockholm och fullgjorde sin första militärtjänstgöring vid P1G, beskrives av befäl och kamrater som en präktig ung man, varför händelsen väckt allmän förstämning. (Källa: 796)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"