Föregående sida

Ulrich von Jungingen

f. 1360 d. 15/7 1410 (Stupade den 15 juli 1410 vid slaget vid Grunwald (Tannenberg), där han kommenderade en härstyrka med Tyska Ordens riddare).

   

Länsherre på Gotland: 1398 - 1408. Konrad von Jungingen efterträddes av sin Ulrik von Jungingen. Konung Erik hade under en resa anhållit hos kejsar Venceslaus om att han ville förmå Orden att återlämna ön. Vid ett möte i Helsingborg den 15 juni 1407 träffades mellan konung Erik och de preussiska fullmäktige överenskommelsen om Gotlands avträdande. Högmästaren skulle avstå ön åt konungen så snart han utbetalt en summa av 9,000 engelska nobler såsom ersättning för Ordens fästningsverk. Högmästaren förklarade att under hans tid där gutarna hade bevisat sig som «biderbe (biederne) leute», hederligt folk. Det dröjde emellertid mera än 1 1/4 år efter överenskommelsens avslutande innan ön avträddes, eftersom inlösningssumman blev inte till fullo erlagd förrän den 22 september 1408, då avsägelsebrevet utfärdades.

  

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"