Föregående sida

Erik av Pommern

f. 1382 i Pommern d. 1459 i Pommern

   

Länsherre på Gotland: 1408 - 1449. Kung av Danmark, Norge och Sverige mellan åren 1412 och 1439. Han efterträdde drottning Margareta vars son dog innan han hann bli kung. Hon valde då sin systerson Erik som kom från  Pommern. Gotland inlöstes 1408 från Tyska orden av Erik av Pommern, som den 1 augusti 1411 grundlade Visborg i stadens sydöstra hörn. Som ledare för byggnadsarbetet tillsatte konungen Trugot Hase (Trut Has) till Örtofta, riddare 1407, sedermera ståthållare på Visborg till sin död 1437. Konungen bosatte sig själv på Visborg 1436 och vid sin flykt från Gotland 1449 överlämnade han ön till Danmark.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"