Föregående sida

Oluf Axelsen Thott

f. I slutet av 1300-talet d. 16/9 1464 i Visby.

 

Son till Riddaren Axel Pedersen Thott och hans hustru Katrine Axelsdatter (Krognos).

------------------------

Gift 1:a med Karen Jensdotter - Falk

Gift 2:a med Johanne Nielsdotter - Brok av Estrup

Gift 3:e med Anne Jensdotter - Present

Barn 1:a giftet:

Birgitte (Gift med ståthållaren i Östergötland, riddaren och riksrådet Erengisle Nilsson Natt och Dag)

Barn 3:e giftet:

Cecilia d. 1474 (Gift med riddaren Björn Johansson i Valby)

Birgitte f. i Skönnet ca. 1460 d. 1528 i Skjern Købstad

Axel d. efter 1464

Margarethe d. efter 1464

Olive d. 1464 på Gotland

Jörgen d. efter 1525

        

Länsherre på Gotland: 1449 14/7 - 1464 16/9. Olof Axelsson Tott, den förste danske länsherren på Gotland, innehade ön i 15 år. Han var amiral och riddare samt tillhörde danska högadeln, släkten Tott var en av Danmarks äldsta och mäktigaste ätter.

Axelssönerne, som spelade en stor roll i medlet och senare hälften av 1400-talet, var söner av riksmarsken Axel Pedersson Tott till Barlef, som var tre gånger gift och hade 9 söner och 1 dotter. Av dessa 9 bröder var Olof Axelsson en. De andra var Åke, Lauritz, Oluf, Peder, Kjeld, Ivar, Erik, Filip och Anders. Oluf erhöll Gotland i förläning och pant av konung Kristian för en betydlig summa penningar, som han lånat kungen till utrustande av expeditionen till Gotland och som han inte återfick. Han har verksamt, såsom Kristians fältöverste och amiral, deltagit i kriget mot Sverige, men inte hållit sig för god att även ibland kapa handelsfartyg.

Han och hans bror Philippus Axelsson dog båda samma år på Gotland, nämligen 1464, och blev begravna i samma grav på södra sidan i Vårfrukyrkans kor.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"