Föregående sida

Henneke von Ahlefeld

f. ca 1460 i Hollstein

       

Länsherre på Gotland: 1525 31/7 - 1526 5/8. Hoptman på Gotland. I följd av överenskommelsen av den 19 juli 1525 i Lübeck blev ny läns- och slottsherre tillsatt av Lübeckarna, men såsom kung Fredriks länsman. Denne länsherre hette Hennecke von Ahlefeid. Han har troligen endast en kort tid innehaft Gotland. Lübeckarna fick endast ett år uppbära inkomsterna av ön. Genom Segebergs recess av den 5 augusti 1526 erhöll de i stället för Gotland, Bornholm på femtio år såsom ersättning för sina förluster och omkostnader i kriget mot Sören Norby, och Gotland blev åter en dansk provins.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"