Föregående sida

Claus von der Wisch

f.

   

Länsherre på Gotland: 1526 15/6. Gotland pantsatt till Lübeck. Hoptman på Gotland. Då danske konungen var missbelåten med Ahlefeld tillsatte han fogden Claus von der Wisch, men denne avled kort därefter.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"