Föregående sida

Melchior Rantzau

f. ca 1490 d. 1539 (till påsken)

   

Länsherre på Gotland: 1526 29/11 - 1530. Han tillsattes som länsman för Gotland. Han var emellertid aldrig där utan skötte tjänsten gonom en underfogde / slottsfogde. Poul Sehstedt innehade tjänsten 1526-28. Han efterträddes av Mikael Sehstedt som hade tjänsten 1528-30.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"