Föregående sida

Henrik Nielsen Rosenkrantz

f. 1497 d. 12/5 1537 i Visby.

 

Son till Niels Eriksen Rosenkrantz till Bjørnholm och Vallø.

   

Länsherre på Gotland: 1530 4/8 - 1537 5/12. I sin ungdom företog han stora resor och blev 1522 i Jerusalem slagen till Riddare av den heliga graven. Under hans tid höll den inbördes oenigheten på att utbryta i öppen fientlighet. Borgarena hotade bönderna och dessa rustade sig till försvar och samlade sig 1532 i närheten av Roma kyrka. Men Rosenkrands, som förmodligen höll med stadsborna, infann sig vid Roma kyrka och samtalade med samt lugnade den uppretade allmogen och förmådde den att sända fullmäktige till Visby för att överlägga med stadens fullmäktige. På sådant sätt blef genom vänlig öfverenskommelse tvisten bilagd, onsdagen näst efter Pingstdagen 1532.

Herr Henrik fick en vådlig död S:t Nikolai afton (den 6 December) 1537. Han hade tillsammans med andra "herrar" ridit ut för att förlusta sig då en skenande häst utanför slottet sprang på honom så han avled. Till minne av den hemska tilldragelsen restes ett stenkors på vägen till Kopparsvik.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"