Föregående sida

Wladislaus Wobitzer

f.

   

Länsherre på Gotland: 1539 - 1544. Wladislaus Wobitzer var en pommersk adelsman som erhöll tjänsten på Gotland som tack från konung Christian III för tjänster som han gjort för honom. Han lät under sin tid påbygga och förbättra Visborgs slott.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"