Föregående sida

Otte Rud

f. 15/5 1520 d. 11/10 1565.

 

Son till Knut Rud till Vedby.

   

Länsherre på Gotland: 1551 25/5 - 1557 ?/6. Han fick sin första undervisning på Sorö kloster, tjänade som page hos greve Just av Mansfeld, därefter i 18 år hos greven av Schwartzburg; deltog i biskopen av Münsters krig med Gendöberne, i sachsisk tjänst först som ryttare och sedan som landsknekt. Vände hem till sitt fädernesland 1543. Tjänstgjorde hos konungen; förlänad med Dragsholm och med Gotland 1551-57. Hans styrelsesätt gav snart anledning till anmälan från borgarna i staden till konungen om att slottets tjänare gjorde intrång i deras borgerliga näring. Konungen gav dem nya och utförligare privilegier men då Otto Rud inte respekterade dessa blev han efter skarpa påminnelser skild från länet.

Borgarna förföljde honom med processer men dessa utföll till deras egen skada, enär menige man på öns landsting gav honom de bästa lovord som länsherre. Han liksom flera andra bryggde öl på Roma kloster och sålde till befolkningen. Han hade föga sinne för gamla minnesmärken, enär han till största delen rev ned S:ta Katarina kyrka i Visby. Otto Rud deltog till lands i det första danska fälttåget under nordiska sjuårskriget, förde 1564 under Herluf Trolle överbefälet på ett skepp varmed han tillika med två lybska den 31 maj inringade det svenska amiralsskeppet Makalös och tog amiralen Jacob Bagge tillfånga. Efter Herluf Trolles död 1565 blev han överbefälhavare över danska flottan, angrep svenskarna vid Bornholm den 7 juli s. å. Efter tio timmars mördande strid blev den tappre sjöhjälten övermannad och som fånge måste han sedan deltaga i Klas Horns triumftåg i Stockholm. Han sattes i nesligt fängelse på Svartsjö slott i Mälaren, dit pesten kom och gjorde slut på hans liv.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"