Föregående sida

Christoffer Huitfeldt

f. ca 1500 8/11 1559 i Visby.

 

Son till Otte Claussen till Krumstrup på Fyen och Barbara Eriksdotter till Berritsgaard.

-------------------------

Gift med Öllegård Jacobsdotter (Trolle) till Lillö f. 26/5 1513 d. 4/1 1578 på Lilla.

   

Länsherre på Gotland: 1557 16/6 - 1559 8/11. Han antog namnet Huitfeldt 1527. Christoffer Huitfeldt till Berritsgaard kom tidigt i konung Fredriks tjänst. Fick Vår Frus kloster i Ribe för livstid 1527, deltog i grevefejden som chef på skeppet Samson under Peder Skram. Spelade en stor roll vid reformationens införande. Fänrik vid danska adelsfanan 1534, sändes samma år till Island för att införa den nya kyrkoordningen. Skeppshövedsman 1535. Förlänad med Övids kloster 1535-36, länsherre på Nyhoros slott 1535-38, Bugaard 1535 -36, Stenvigsholm 1538-42, Island 1541-43, Bergenhus 1542-56, Korsör 1556-57, riksråd 1557. Länsherre på Gotland 1557 till sin död 1559. Hustrun styrde länet tills den nyutnämnde länsherren Jens Bilde tillträdde ämbetet 1560.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"