Föregående sida

Jens Bilde

 

 

f. 26/1 1531 på Varbergs slott d. 3/12 1575 i Billesholm, begravd i Vrams kyrka.

 

Son till Claus Bilde till Lyngsgaard.

-----------------

Gift 3/12 1559 på Nyborg med Karen Eilersdotter Rönnow till Hvidskilde d. 4/4 1592 på Nackebölle, begraven 9/5 i Enense.

        

Länsherre på Gotland: 1559 11/12 - 1571 2/9. Jens Bilde (Bille) till Lyngsgaard och Vram satt som herre på Visborgs slott under sjuårs kriget (1563-70) emellan Sverige och Danmark men märkligt nog utan att beröras av detta. Endast en gång första sommaren landsteg svenskarna i Östergarn och brände kyrkan och fem bondgårdar, varefter de lämnade ön.
Är 1563-64 var den svåra isvintern, då hela Östersjön frös till. Efter det stora slaget vid Öland i juli 1566 kom danska flottan följd av lybska skepp till Visby för att begrava sina döda. Sedan en del av folket kommit i land utbröt hastigt en svår nordvästlig storm, som drev skeppen mot stranden, där de krossades, endast några få hann till sjöss och räddades. Över 7,000 människor omkom.Jens Bilde var en from, gudfruktig och rättsinnig man, älskad av befolkningen på Gotland.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"