Föregående sida

Christoffer Walkendorff

f. 1/9 1525 d. 17/1 1601

   

Länsherre på Gotland: 1571 22/8 - 1573 16/7. Han lär ha varit en from och rättrådig herre, som mycket främjat Gotlands bästa både under det han var länsherre här och  senare såsom riksråd. Eftersom Gotland nu tillhörde Danmark så ansågs nödvändigt att ordna dess stiftsstyrelse. Konung Fredrik II, som 1559 efterträtt sin samma år avlidna fader Kristian III, skref 1571 (1572) till sin länsherre på Gotland att han skulle utse och till Köpenhamn översända en av prostarna på ön att bli vigd och förordnad till superintendent över Gotland. Walkendorff, som var en samvetsgrann
och from man, ville inte på eget ansvar tag ett så viktigt steg, utan sammankallade öns prästerskap för att välja vem de ansåg vara den mest tjänliga. De valde herr Mourits Christensen Glad, som 1572 översändes till Köpenhamn och blev invigd och förordnad till förste superintendent över Gotland, som 1572 blev ett eget stift.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"