Föregående sida

Cristen Munk

f. ? d. 25/6 1612 på Gjessinggaard. Begravd i Tved kyrka.

 

Son till Nils Munk och Birgitta Cruse.

-------------------

Gift 20/11 1580 med Anne Eriksdotter Skram f. 6/4 1540 begravd 26/4 1612 i Randers kyrka.

   

Länsherre på Gotland: 1573 4/12 - 1576 12/3. Ärvde Gjessinggaard efter fadern; hovjunkare 1559 - 67, köksmästare 1564 - 67, tjänade vid flottan 1567, länsherre på Trondjemsgaard 1568 - 71, ånyo hovjunkare 1571 - 73, länsherre på "Visborgs slott med Gutland 1573 - 76", på samma villkor som företrädaren. Han skulle göra räkenskap för alla kronans inkomster, underhålla och bespisa slottets folk. Han fick noggrann förteckning över löne- och naturaförmåner och till sist följande förbud: "han må icke bruka någon handel eller köpenskap till skada för borgarna eller allmogen på landet". År 1577 utnämndes han till skeppshövedsman, underamiral 1580, amiral 1586, länsherre på Rugaard 1596 - 97 och Skarpenbergs gods på Mors och Törsley 1597 - 1612.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"