Föregående sida

Emicke Kaas

f. ? d. 11/6 1584

 

Gift 1:a med Ingeborg Tideman d. 1577 (begravd i S:ta Maria kyrka i Visby). Till hennes ära är uppsatt ett epitafium med inskription, vari hon hyllas för sin höga börd, rena gudsfruktan och stora kärlek, utan slitningar, samt moderskap fyra gånger. "Hennes ben vila ljuft i frid i en särskild urna".

Gift 2:a med Hilleborg Hansdotter, som styrde länet tills efterträdaren kom till ön.

   

Emicke Kaas utnämndes till länsherre på Gotland 1576, med samma förmåner som företrädaren. Bland andra förordningar gällde också en ang. befästningsarbeten å Visborg, där han fick tillsägelse att i tid begära pengar, om ej slottets kassa räckte till. Han fick inte hålla skepp och inte bruka köpenskap till förfång för borgare och bönder. Gammal och skröplig reste han från Gotland den 6 juni 1584, men kom inte längre än till Ystad, där han dog den 11 i samma månad.
 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"