Föregående sida

Ditlev Holck

f. 21/1 1556 på Rønhave på Als d. 22/9 1633

 

Son till Henrik Holck.

------------------------

Gift 1591 med Inger Rosenkrantz från Stensballe (d. 1592) och efter hennes död gifte han om sig 1595 med Margrethe Krabbe från Eskildstrup (d. 1656).

   

Länsherre på Gotland: 1614 9/6 - 1619 1/5. Efter diverse uppdrag och ämbeten hamnade han 1614 på Gotland som länsherre. Han omtalades ha "Bragt god Orden, efter at det før hans tid var gaaet sælsomt til". Under hans tid blev rättegångsväsendet på Gotland omregleradt av en hitsänd lagkommission, bestående av Ivar Juel till Villestrup, Holger Jörgensson Rosenkrands till Rosenholm och sekreteraren Axel Arnefelt till Ljusholt. De anlände den 6 Augusti 1618 och avreste den 2 September.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"