Föregående sida

Christoffer Ulfeldt

f. 25/4 1583 d. 18/9 1653

   

Länsherre på Gotland: 1619 20/4 - 1625 26/3. År 1624 besökte Cristian IV Gotland för andra gången. Han anlände den 6 september och steg i land i Östergarn. Han åtföljdes av riksrådet Magnus Kaas till Stöffringgard, amiralen Gabriel Kruse till Hjuleberg, sekreteraren Gregers Grabbe till Torstelund, marskalken Jöns Hög till Vang, Henrik Holk till Eskilstrup, Jöns Juel till Lindberg, Otto Kruse till Trudsholm och Kaspar von Buchwold.
Samma år hade till Gotlandt översänts ett kompani soldater under kapten Jöns Sehstedt. Soldaterna var troligen förlagda bland bönderna, som fick underhålla dem, liksom garnisonen på Visborg. 1621 var en så svår vinter, att man på 100 års tid inte kunnat minnas dess like. Den började S:t Mårtensafton (den 10 November) och varade till Filippi och Jakobi dag (den 1 Maj). En otalig hop kreatur omkom av köld och svält.

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"