Föregående sida

Nils Juel

f. 8/5 1629 d. 8/4 1687

   

Guvernör på Gotland: 1676 6/5 - 1679 27/9. Gotland under danskt välde 1676 1/5-1679 27/9. "ståthållare på Gulland och förlänad med Gullands kloster". Som kommendant tillsattes major Bilenberg och som landsdomare Thomas Walgensteen.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"