Föregående sida

Håkan Gösta Högstadius

f. 15/12 1938 i Oscar Stockholm stad

  

Son till tjänstemannen Karl August Oskar Högstadius f. 1/5 1906 i Falu Kristine, Kopparbergs län, d. 28/9 1977 i Härlanda, Göteborgs och Bohus län. Gift den 8/10 1938 med Maj Gunhild Persson f. 9/5 1918 i Göteborgs d.k.f., Göteborgs och Bohus län, d. 13/12 2012 i Brännkyrka, Stockholms stad. Skilda den 9/4 1951. Omgift Glaas.

Håkans syskon:

Carl Göran f. 23/10 1941 i Bromma

Per Anders f. 17/6 1943 i Visby

Agneta Ingrid f. 28/11 1945 i Visby

Madeleine Signe f. 29/11 1945 i Visby

Monica Gunhild f. 9/5 1947 i Visby

 

De flyttade den 10/11 1942 till Visby från Bromma. Håkan studerande, fadern arméingenjör.

Håkan flyttade den 20/9 1956 till Sankt Göran.

--------------------

Gift med Kathrine Agneta Elisabet Lindholm f. 9/4 1942 i Danderyd, Stockholms län.

Barn:

Karl-Johan Håkan f. 8/7 1975 i Lidköping Skaraborgs län

Klas Gustav f. 17/4 1978 i Lidköping Skaraborgs län

   

Flygförare vid F 17 Kungl. Blekinge flygflottilj, fänrik, löjtnant, kapten 1970, major 1973

 

 

Gotlänning räddad med fallskärm. Styrde först mot obebyggt område

Uppsala (GA). 22-årige flygkadetten Håkan Högstadius från Visby räddade sig på tisdagseftermiddagen (9/5 1961) med fallskärm. Hans plan, en J. 29 A, fick motorstopp på 12.000 meters höjd. När planet var på 1.500 meters höjd hoppade han och landade oskadd.

Efter det att han fick motorstopp gjorde han upprepade försök att åter starta motorn, men han lyckades inte. Då han på grund av moln saknade marksikt begärde han per radio, att trafikledaren vid Uppsala-basen skulle dirigera honom mot obebyggt område. Flygplanet som befann sig i glidflykt följdes på radar och kadett Högstadius beordrades att styra mot det glesbebyggda området nordväst Uppsala. Han lämnade flygplanet i fallskärm på c:a 1,500 m höjd och tog mark oskadd vid Fibysjön c:a 16 km nordväst Uppsala, varifrån han transporterades av en Vertol-helikopter från marinens första helikopterdivision. Flygplanet totalhavererade.

Håkan Högstadius tillhör Blekinge flygflottilj (F 17), men tjänstgör f. n. vid Upplands flygflottilj.

Flygvapnets haverikommission under ordförandeskap av hovrättsrådet karl Sidenbladh har avrests till haveriplatsen. (Källa: 154)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"