Föregående sida

Per Gustaf Emil Poignant

f. 8/12 1829 i Stockholm d. 8/6 1910 i Kungsholm Stockholm

 

Gift med Georgina Augusta Mathilda von Engeström.f. 13/2 1844 i Bälinge Uppsala län d. 13/2 1924 i Uppsala Uppsala län.

Barn:

Emma Mathilda f. 5/10 1871 i Stockholm

Mathilda Charlotta f. 23/7 1873 i Bälinge

Hilda Augusta Maria f. 6/8 1878 i Stockholm

Ämbetsman, riksdagsman och landshövding på Gotland 1883-1900.

Poignant avlade juris kandidatexamen i Uppsala 1855, blev vice häradshövding 1858, sekreterare i sjöförsäkringsöverrätten 1860 samt assessor i Svea hovrätt 1866. Som ordinarie revisionssekreterare 1871, avgav han 1873-75 på offentligt uppdrag utredningar och författningsförslag om nybyggen i de norrländska länen, dispositionsrätten över enskilda skogar på vissa orter och om fastighetsböcker för Värmland och Dal samt deltog i kommittéerna för utarbetande av ny instruktion för justitierevisionen (1876) och av författningar ang. mått och vikt (1877-78).

Efter att 1881 ha utnämnts till häradshövding i Oxie och Skytts domsaga i Malmöhus län förordnades Poignant redan två år därefter till landshövding i Gotlands län. Han kvarstod i denna befattning ända till 1901 och var därunder flera år ordförande i hushållningssällskapet och i direktionen för Visby navigationsskola.

Poignant representerade Gotlands län i första kammaren 1894-95 och var riksdagsman för Visby (till en början även för Borgholm) i andra kammaren 1896-99. Poignant utnämndes 1901 till hedersledamot av Lantbruksakademien.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"