Föregående sida

Karl Johan August Wall

f. 18/3 1855 i Prästgården, Bro, Sevalla. Västmanlands län, d. 2/5 1934 i Kungsholmsgatan 16, Kungsholm, Stockholms stad av cancer prostatæ et metast.

Begravd den 5/5 1934.

 

August var son till pastorn Johan Adolf Wall f. 17/6 1822 i Nora, d, 16/1 1861 i Malma, Västmanlands län genom hängning. Gift den 7/6 1854 med Wilhelmina Charlotta Weser f. 10/5 1818 i Stockholm, d. 5/8 1897 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm av cancer ventriculi.

Augusts syskon:

Lars Adolf f. 6/2 1857 i Sevalla, d. 19/1 1858 i Malma Västmanlands län av slag.

Wilhelmina Kristina f. 20/6 1858 i Malma, d. 25/2 1953 i Kungsholm.

 

De flyttade den 1/5 1857 till Flyänge, Malma, Västmanlands län. Fadern pastor och komminister.

De flyttade den 1/5 1861 till Storkyrkoförsamlingen. Stockholm.

August, systern och kokerskan flyttade den 7/9 1903 till Strandroten 1:46, 47, Visby s.f. Landshövding.

August, systern och kokerskan flyttade den 9/7 1909 till Danderyd.  f. Landshövding, regeringsråd.

Han flyttade den 27/9 1918 till Kungsholmsgatan 16, Kungsholm. Regeringsråd.

 

Student 1873, fil. kand. 1876, jur. utr. kand. 1883, vice häradshövding 1885, kanslisekreterare i ecklesiastikdepartementet 1893, expeditionschef i sjöförsvarsdepartementet 1895, landshövding på Gotland 1903-09, regeringsråd 1909—1925. Ordförande i Gotlands läns hushållningssällskap, hedersledamot där, ordförande i Allmänna sjöfartsföreningen, i Sophiahemmets styrelse, i sjöfartssäkerhetskommittén 1906, ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1894—1900. Ledamot av Svenska sångarförbundets styrelse, skattmästare där 1909—1926, förbundets hedersledamot 1926, ordförande i kammarmusikföreningen 1915, ledamot av Musikaliska akademien 1917—1924, vice preses där i många år. Medlem av 1908 års kyrkomöte, ledamot av Svenska bibelsällskapets styrelse, riddare av konung Carl XIII:s orden, hedersledamot av örlogsmannasällskapet i Karlskrona.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"