Föregående sida

Karl Rudolf Rydin

f. 20/11 1854 i Borås Älvsborgs län d. 9/9 1912 i Visby

---------------------------------------------------------------------

Gift 22/10 1891 med Teresia Elisabeth Gustafva Stråle f. 1/9 1866 i Adolf Fredrik Stockholms stad

  

Kammarråd och landshövding på Gotland 1909 - 1912. Rydin hade bara hunnit vara landshövding i tre år och riksdagsman i mindre än ett år när han avled sensommaren 1912.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"