Föregående sida

Alvar Elis Rodhe

f. 11/5 1882 i Karlshamn Blekinge län d. 30/11 1964 i Saltsjöbaden Stockholms län.

  

Son till biskop Edvard Herman Rodhe.

------------------------------------------------------------------

Gift 3/4 1909 med Gertrud Sofiad Odencrantz f. 12/3 1883 i Alingsås Älvsborgs län d. 14/1 1963 i Saltsjöbaden Stockholms län.

   

Rodhe blev juris kandidat vid Lunds universitet 1904, fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge 1915, assessor där samma år, tillförordnad revisionssekreterare 1914, konstituerad 1917, hovrättsråd 1918, ordinarie revisionssekreterare 1919, biträde i justitie- och jordbruksdepartementet vid behandling av åtskilliga lagfrågor, ledamot av kolonisatinomkommittén 1917, tillfördordnad chef för rättsavdelningen i utrikesdepartementet 1920, ordinarie 1921, ministerresident 1921, envoyé samma år, landshövding i Gotlands län 1927-38, i Kristianstads län 1938-47, underhandlare för avslutandet av svensk-polsk handelstraktat 1924 och svensk-turkisk handels- och sjöfartstraktat 1926 och för nordisk fattigvårdskonvention 1927, ordförande i internationella kommissionen för folkomröstning i Saar 1934-35, i statliga brandförsvarsutredningen 1941, Svenska brandskyddsföreningen 42-54, ömsesidiga social-försäkringbolagsföreningen 40-54. Hedersledamot av Fysiografiska sällskapet 1941. Han skrev även tidskriftsuppsatser i juridiska ämnen.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"