Föregående sida

Ture Åke Hovgard

f. 1896-03-13 i Kviinge Kristianstads län d. 1959-02-10 i Visby.

 

Son till lantbrukaren Nils Trulsson o h h Emma Åkesson.

-----------------------------

Gift 1925-05-30 med Hedvig f. 1893-01-07 i Bosarp Malmöhus län d. 1983-08-18 i Ystad Malmöhus län.

Agronomex vid Alnarps lantbruksinst 21, jordbrukskonsulentex vid Ultuna lantbruksinst 22, förvaltarassistent vid Alnarp 23, förvaltare vid AUm sv utsädesab:s egendomar i Svalöv 23—28, dir o förest för Bollerups lantbruksinst, Krist, 28 —51, led av Kristianstads läns landsting, led av statens livsmedelskommission 41, v ordf där 43, ordf där 45—46, led av styr för Lantbrukshögsk (o statens lantbruksförsök) 44, sv repr vid FAO:s kongress i Khvn 46, ordf i Statens forskningskomm (forskn:anstalt) för lantmannabyggnader från 47 (led 43), i Sv spannmåls ab 50—55, landsh i Gotlands län 16 mars (tilltr 1 april) 51, ordf i styr för Statens centrala frökontroll-anstalt 52, i styr för Jordbrukets upplysn:-nämnd 54 (led 43), i styr för Fören sv spannmålshandel 57—58, i styr för Statens forskn:anstalt för lantmän, i den s k Öutredn, i trädgårdsskoleutredn, i Sv svinavelsfören, i Svinstamkontrollnämnden o ett flertal fören:ar o nämnder på Gotland.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"