Föregående sida

John Thorsten Andersson

f. 3/4 1938 i Södra Åby Malmöhus län d. 21/7 2011 i Ramsjö Västra Karup.

--------------------------------------------------

Gift med Anna Kristina f. 1941-08-19 i Ängelholm Kristianstads län.

Barn:

Carl Johan Henrik f. 1965-06-04 i Uppsala Uppsala län,

Johanna Magdalena f. 1968-08-28 i Tyresö Stockholms län.

  

Landshövding på Gotland 1992 - 1998

 

Andersson föddes i ett lantbrukarhem i sydligaste Södra Åby på Söderslätt i Skåne och familjen var närmsta granne till förre Bondeförbundets ledare Axel Pehrsson Bramstorp i Lilla Isie. Lantbrukarmiljön med hela den agrara anknytningen i alla dess applikationer och nyanser präglade Thorsten i alla hans framtida aktiviteter för ekologin och miljön, för bättre status och levnadsförhållande för bönderna, bättre ekonomi, bättre utvecklingspotential i lant- och skogsbruket samt högsta möjliga kvalitet och uppskattning av böndernas produkter. Känslan hos honom för det agrara kunde man inte ta miste på. Han kunde verkligen ta in stämningen med alla sina sinnen och ge en fin beskrivning som kom från hjärteroten. Han menade alltid verkligen vad han sade även om tonläget var mjukt och mycket vänligt och det var ett nöje att tillfråga honom om olika problem; svaren gav så mycket tillbaks. Bakom hans uttalanden låg alltid mycket eftertanke och en djup klokskap som förde tankarna till Söderslättsonen professor Hans Larssons filosofiska tankar, som också var djupt förankrade i bondelivet.

Efter studentexamen fortsatte Thorsten Andersson med agronomexamen på Ultuna 1967 och därefter olika tjänster inom lantbrukarorganisationerna, som kröntes med VD-skapet för LRF under åren 1977-1990. Därefter blev det flytt till Gotland som landshövding mellan1992 och 1998 och då hade Thorsten med familj redan hunnit etablera sig som bondefamilj i hustru Christinas och svågern Mårten Carlssons föräldragård i Ramsjö på Bjärehalvön i Skåne. Detta Stefans lantbruk,döpt efter svärfar, inriktades senare helt på mjölkproduktion och den tidigare potatisproduktionen utarrenderades.

Thorsten var också engagerad i många olika organisationer. I Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien var han var preses under åren 2000 –2003. Han var ordförande i Hushållningssällskapens Förbund, styrelseordförande i Krav samt ordförande i högskolestyrelserna i Visby, därefter i Gävle och slutligen i Halmstad.

År 1979 valdes Thorsten Andersson in i Gastronomiska Akademien, till tallrik nummer 15. (Sven-Olle R Olsson - Skåneländska Gastronomiska Akademien)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"