Föregående sida

Birgit Marianne Samuelsson

f. 1945-12-09 i Alingsås Älvsborgs län.

  

Gift med Sven Göte Evald Samuelsson f. 1941-03-27 i Alingsås Älvsborgs län.

Barn:

Emma Viktoria f. 1969-07-24 i Mölndal Göteborgs och Bohus län.

Samuelsson, från början hemvårdare, var riksdagsledamot 1988-91 och 1994-2002, och var som riksdagsledamot bland annat ledamot av miljö- och jordbruksutskottet 1990-1991 och ledamot av utrikesutskottet 1998-2002. Hon var språkrör för Miljöpartiet 1992-1999 tillsammans med Birger Schlaug. 2004-2009 var hon landshövding i Gotlands län utsedd av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. I dag är hon bland annat ordförande för Hushållningssällskapet och Gotlands fornvänner. Hon var tidigare ordförande i riksorganisationen Hela människan, en paraplyorganisation för kyrkornas sociala arbete.

Samuelsson uppmanades av ansvarigt statsråd Mats Odell att avgå från sin post som landshövding på Gotland den 4 augusti 2009. Hon behöll dock sin anställning och fick en placering som generaldirektör i regeringskansliet.

Upprinnelsen var en konflikt om ett antal byggnationer som upptäckts på PayEx-ägaren Max Hanssons tomt vid stranden vid Östergarn på östra Gotland. Det misstänktes att dessa stred mot lagen om strandskydd, som är en del av miljöbalken. I strid med länsstyrelsens handläggare och experter godkände Samuelsson byggena.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"