Föregående sida

Jacob Cederström

f. 1/1 1782 i Stockholm d. 9/7 1857 i Västra Ed Kalmar län

  

Son till kaptenen och friherren Anders Cederström o h h Hedvig Antoinette von Mevius

-------------------------------------------------------------------

Gift 27/9 1818 med Anna Margaretha von Cederwald f. 7/11 1794 i Åbo Finland d. 18/5 1873 i Västervik Kalmar län

Barn:

Anna Antonetta Sophia f. 29/8 1819 i Visby d. 19/6 1862 i Stockholm

Henrietta Jacobina f. 6/11 1820 i Stockholm d. 10/4 1897 i Forsby

Jacob f. 14/10 1822 i Roma Gotlands län (Officer)

Carl Olof f. 20/9 1824 i Halla Uppland (Officer)

      

Fänrik vid Västmanlands regemente, fänrik vid Svea livgarde 29/1 1788, löjtnant vid Svea livgarde 6/5 1805, kapten 2/12 1808, major och överadjutant 29/6 1809, överstelöjtnant i armén 22/10 1813, konfirmationsfullmakt 1/6 1814, överste i armén och generalstaben 20/8 1814. konfirmationsfullmakt 4/10 1814, avsked från gardet 4/10 1814, landshövding och militärbefälhavare på Gotland 11/3 1817, generaladjutant 11/5 1818, generalmajor 11/5 1826, tillförordnad president i kammarkollegium 29/1 1831, president i kammarkollegium 14/5 1831, avsked från kammarkollegium 19/10 1847.

Han blev 11/4 1808 vid Skarbokilen i Norge illa blesserad, där han blev av med ena benet. Bevistade även 1814 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Norge.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"