Föregående sida

Olof Rudolf Cederström

f. 8/2 1764 i Landskrona Malmöhus län d. 1/6 1833 på Lövsta i Funbo Uppsala län.

 

Son till översten Claes Cederström o h h Margaretha Elisabeth von Mevius.

--------------------------------------------------------------------

Gift 16/2 1793 i Karlskrona med Charlotta Catharina Wrangel af Sauss f. 7/10 1767 i Karlskrona Blekinge län d. 4/2 1848 på Lövsta i Funbo Uppsala län.

Barn:

Claes Anton f. 11/7 1795 i Karlskrona Blekinge län (Officer)

Margareta Charlotta f. 25/11 1796 i Karlskrona Blekinge län d. 21/6 1883 i Karlskrona

Gustaf Adolf f. 1/10 1797 i Karlskrona Blekinge län (Officer)

Olof Rudolf f. 27/4 1800 i Karlskrona Blekinge län (Officer)

Carl-Emanuel f. 27/3 1804 i Karlskrona Blekinge län

Fredrik Ture f. 20/7 1808 i Karlskrona Blekinge län (Officer)

     

Student i Uppsala 1776 - 1779, antagen till krigstjänst vid amiralitetet 1779, arklimästare vid amiralitetet 1779, fänrik vid Örlogsflottan 5/6 1781, hamnkapten på ön S:t Barthélemy 1784, löjtnant 1785, kapten vid Amiralitetet 1788, under Gustav III:s ryska krig utförde han 1790 en lyckad expedition till Rogervik (Paldiski) som chef för en liten eskader, bestående av två fregatter och ett par briggar, där en stor mängd ryskt krigsmateriel förstördes, utmärkte sig också vid slaget vid Reval (Tallinn) och vid Viborgska gatloppet, major 1790, överstelöjtnant 1793, överste 1795, ledde 1796 och 1798 en fregatteskader i Nordsjön till skydd mot engelska kapare, varv- och artillerichef i Karlskrona 1799, konteramiral vid Örlogsflottan 1801, sändes till Medelhavet för att komma tillrätta med tripolitanska sjörövare, en del av det som kom att kallas barbareskkriget, under finska kriget anförde han år 1808 den expedition till Gotland som fördrev de ryska styrkor som landstigit där, varvsamiral Karlskrona 1809 - 1915, viceamiral 1809, vice landshövding och Militärbefälhavare på Gotland 1810 - 1811, generalbefälhavare över svenska sjöstyrkan mot Frankrike och Danmark 1813, generalguvernör på Gouadeloupe 1814, generaladjutant Flottorna 1816 - 1817, statsråd 1815 - 1828, tf kansler vid Krigsakademin och överståthållare i Stockholm 1816 - 1818, amiral, greve 1819, överamiral 1820, generalamiral och chef sjöartilleriregementet 1823 - 1833

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"