Föregående sida

Arvid Mauritz Eriksson

f. 9/1 1898 i Vaxholm Stockholms län d. 18/11 1976 i Täby Stockholms län.

 

Son till fanjunkaren vid Vesterbottens regemente Arvid Eriksson f. 9/12 1867 i Östra Fågelvik Värmlands län d. 4/12 1937 i Vaxholm Stockholms län. Gift 29/9 1895 med Brita Kristina Andersson f. 3/10 1871 i Malung Kopparbergs län d. 13/7 1944 i Vaxholm Stockholms län.

Arvids syskon:

Rudolf Sixten f. 20/4 1901 i Vaxholm

Rolf Fritiof f. 2/4 1902 i Vaxholm

Nils Uno f. 1/1 1908 i Vaxholm

 -----------------------------------------------------------------------

Gift 11/6 1921 med Marta Lenora Lindberger f. 6/6 1896 i Adolf Fredrik Stockholms stad d. 22/9 1983 i Täby Stockholms län

Barn:

Bo Knut Arvid f. 30/3 1922 i Upplands artilleriregemente (Officer)

Åke Mauritz f. 28/7 1923 i Uppsala (Officer)

Marta Birgit f. 25/9 1929 i Boden

 

Officersexamen 1918, fänrik vid Upplands artilleriregemente 1918, underlöjtnant 1920, löjtnant 2:a kl 1921, vid Bodens artilleriregemente 1928, vid Wendes artilleriregemente 1933, kapten vid Generalstaben 1937, Svea artilleriregemente 1938, major 1939, överstelöjtnant 1941 vid Gotlands artillerikår, överste vid Fst 1945, militärattache i Washington 1945, chef för Gotlands artilleriregemente 1947-49, chef Skånska pansarregementet 1949-52, överste 1. gr 1952, stf militärbefälhavare II militärområdet 1952, avsked 1958

   

 

Arvid Eriksson var under krigsåren rikskänd som ”radiomajoren”. I en fortlöpande serie frejdiga radioföredrag gav han försvarsinformation. Han ingöt mod och tillförsikt i nedslagna svenska sinnen.
Hans program bidrog till att sprida och stärka en nationell, demokratisk och antidiktatorisk anda. Han fick kritik för sin antinazistiska framtoning i radioprogrammen. Eriksson förflyttades från Stockholm och tyskarna jublade över ”Kaltstellung des Radiomajors im Gotland”.

Efter kriget blev Eriksson militärattaché i USA bl a för att han var känd antinazist.

Han var egentligen överstelöjtnant. I början av andra världskriget informerade han ofta i radion om försvarsfrågor.

Sommaren 1941 efter att regeringen gett tillstånd till transitering av den tyska divisionen Engelbrecht genom Sverige höll han ett föredrag i Skåne.

När han kom tillbaka till Stockholm blev han kallad till arméchefen Ivar Holmqvist, som förebrådde honom för hans uttalanden. När Eriksson framhöll att det var hans medborgerliga rätt att uttala sig i denna typ av frågor, hemställde arméchefen att han frivilligt skulle begära inplacering på övergångsstat. Eriksson vände sig då till försvarsminister Sköld och berättade vad som förevarit. Detta stämplades som illojalitet, men efter ingripande av Sköld kunde inte Eriksson utmönstras. Men det blev inga fler uttalanden i radion. Kort efteråt blev Eriksson kommenderad till Boden,

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"