Föregående sida

Erik Helmer Eugen Jansson

f. 26/6 1886 i Ställberg № 1, Ljusnarsberg (Nya Kopparberg), Örebro län, d. 4/9 1957 i Ställdalen, Ljusnarsberg, Örebro län.

 

Erik Helmer Eugen var son till gruvarbetaren Erik Leander Jonsson f. 25/6 1852 i Ljusnarsberg, Örebro län, d. 18/5 1909 i Ljusnarsberg, Örebro län i kräfta. Gift den 5/6 1880 med Bergkvist, Anna Sabina f. 14/7 1859 i Ljusnarsberg, Örebro län, d. 13/10 1918 i Ljusnarsberg av influensa och lunginflammation.

Erik Helmer Eugens syskon:

Anna Eufemia f. 28/12 1881 i Ljusnarsberg, d. 10/2 1901 i Ljusnarsberg av lungsot.

Anna Teresia f. 3/8 1888 i Ljusnarsberg, d. 22/8 1976 i Säfsnäs. g. Jansson.

Olga Kristina Wilhelmina f. 18/7 1892 i Ljusnarsberg, d. 26/1 1960 i Guldsmedshyttan. g. Ramberg.

Erik Elon Napoleon f. 11/5 1894 i Ljusnarsberg, d. 18/7 1929 i Ljusnarsberg i lunginflammation.

Tekla Linnéa f. 7/11 1896 i Ljusnarsberg, d. 9/12 1985 i Ulricehamn. g. Arvidsson.

Erik Agaton f. 11/4 1898 i Ljusnarsberg, d. 7/8 1901 i Ljusnarsberg av tuberkulos.

Valborg Hildegard f. 4/3 1902 i Ljusnarsberg, d. 9/10 1918 i Ljusnarsberg av influensa och lunginflammation.

Martin Agaton f. 7/12 1903 i Ljusnarsberg, d. 22/7 1962 i Guldsmedshyttan.

----------------------------------

Erik Helmer Eugen gifte sig den 10/6 1916 med Signe Olivia Karlsson f. 5/4 1895 i Hjulsjö, Örebro län, d. 9/7 1962 i Ljusnarsbergs kbfd, Örebro län.

Barn:

Ingrid Olivia f. 12/10 1916 i Ljusnarsberg, d. 13/10 1916 i Ljusnarsberg.

Stig Erik f. 10/9 1917 i Ljusnarsberg, d. 17/6 2003 i Ljusnarsberg. Vikander.

Erik Arne f. 25/8 1919 i Ljusnarsberg, d. 30/10 1999 i Ljusnarsberg. Vikander.

Märta Olivia f. 23/9 1920 i Ljusnarsberg, d. 14/12 1978 i Ljusnarsberg kbfd. g. Gällström.

Maj Britt Viola f. 27/11 1924 i Ljusnarsberg, d. 2/1 1987 i Åker. g. Hög.

Magnhild Maria f. 25/8 1922 i Ljusnarsberg, d. 1/9 1922 i Ljusnarsberg.

Ragnhild Mariana f. 25/8 1922 i Ljusnarsberg, d. 4/9 1922 i Ljusnarsberg.

Bror Alvar f. 12/9 1923 i Ljusnarsberg, d. 3/3 1924 i Ljusnarsberg.

Alvera Elisabet f. 28/12 1925 i Ljusnarsberg, d. 12/10 1994 i Längbro. g. Vikander Ekhamra,

Knut Eugen f. 1/2 1927 i Ljusnarsberg, d. 21/4 1996 i Strängnäs dkf. Vikander.

Bror Ivan Eugen f. 10/5 1928 i Ljusnarsberg, d. 14/5 2005 i Örebro Olaus Petri. Vikander.

Knut Ivan f. 7/6 1929 i Ljusnarsberg, d. 8/6 1929 i Ljusnarsberg.

Stig Eugen f. 7/6 1929 i Ljusnarsberg, d. 10/6 1929 i Ljusnarsberg.

Ulla Britta Linnéa f. 2/3 1935 i Ljusnarsberg, d. 14/2 1936 i Ljusnarsberg, d. 14/2 1936 i Ljusnarsberg.

1906 beväringsman n:r 254 vid I 27 Kungl. Gotlands infanteriregemente. Frikallad 1907. Civilt yrke: Gruvarbetare.

En beklaglig olyckshändelse inträffade i går (3/8 1906) å Slite, där då ett kompani af infanteriet var sysselsatt med fältskjutning. En beväringsman, n:r 254 Jansson från Ställberg i Nerike, blef nämligen då af våda skjuten i hufvudet af en kamrat, då J. för tidigt lämnat en markörbeteckning. Den skadade fördes genast med extratåg till staden och vårdas nu å militärsjukhuset. Ehuru han är mycket medtagen lär dock dess bättre finnas hopp om lifvet.

Om händelsen, som tydligen förorsakats af ren olycka, kommer framdeles krigsrätt att hållas. (Källa: 1024)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"