Föregående sida

Oskar Josef Alexius Månsson

f. 26/10 1903 i Roma Gotlands län d. 25/4 1973 i Stånga Gotlands län

---------------------------

Gift 3/9 1932 med Sigrid Anna Margareta f. 21/9 1903 i Solna Stockholms län d. 8/10 2005 i Stånga Gotlands län

    

Vid Gotlands artillerikår, rekryt- och fredstjänstgöing 1/11 1922 - 28/2 1926, konstapelutbildning, konstapel, signalist, landstormskonstapel, vid 4. Kustgevärskompaniet 2/9 1939 - 22/9 1940, vid 3. Ammunitionsförrådsplutonen 2/1 1941 - 21/6 1941, chef vid 21. Självständiga pjäsavdelningen 22/6 1941 - 21/1 1943

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"