Föregående sida

Karl Ragnar Valentin Johansson

f. 5/12 1896 på № 53 Ängsö, Kalmar s.f., Kalmar län. d. 6/2 1917 på Nybygget 4, Västervik, Kalmar län, (Garnisonssjukhuset å Visborgs slätt, Visby) av hjärnsäcksinflammation.

 

Han var son till sjömannen Karl Axel Johansson f. 18/12 1865 i Västrum, d. 5/12 1919 i Västervik, Kalmar län av lungsot. Gift den 17/12 1892 med Alfrida Augusta Svensson f. 6/2 1873 i Kalmar, Kalmar län, d. 25/6 1946 i Västervik, Kalmar län.

Syskon:

John Julius Valter f. 28/10 1898 i Västervik.

Karin Alfrida Sofia f. 23/10 1900 i Västervik, d. 14/8 1986 i Farsta. g. Gustafsson.

Lilly Axelina Valerie f. 12/10 1902 i Västervik, d. 9/7 1991 i Västervik. g. Nilsson.

Märta Sigrid Charlotta f. 2/6 1908 i Västervik, d. 18/5 1982 i Västervik. g. Karlsson.

Sven Bertil f. 10/6 1912 i Västervik.

 

De flyttade 8/5 1897 till Östermalm, Västervik. Fadern rorgängare.

 

Civilt yrke: Sjöman. Inskriven vid Västerviks sjömanshus 4112/1912.

Vpl.-nr: M 36 225/1916 på H. M. torpedkryssare Örnen.

 

Dödsfall å Visborgs slätt. Å garnisonssjukhuset på Visborgs slätt afled i morse värnpliktige Karl Ragnar Vallentin Johansson, 20 år gammal. Han var bördig från Västervik. (Källa: 1103)

 

En sjömans graf plägar sällan få redas i hemorten, men så blir dock fallet för den unge värnpliktige Karl Ragnar Vallentin Johansson, som i går morse drabbades af döden å Visborgs slätt. Den endast 20-årige unge mannen, som tjänstgjorde ombord å torpedkryssaren Örnen, intogs 19 januari å sjukhuset för lunginflammation. Vid i går företagen obduktion befanns emellertid dödsorsaken ha varit hjärtsäcksinflammation.

Vid tvåtiden i dag på middagen fördes stoftet från sjukhuset till staden och ombord å ”Polhem” för att föras till hemorten, Västervik. i processionen, som företräddes af infanteriregementets musikkår, följdes den aflidne af, utom sedvanlig hedersvakt från infanteriregementet, en officer och en underofficer samt två man från Örnen. Till båren hade sändts en krans från manskapet ombord å Örnen. (Källa: 1104)

 

Dödsorsaken rörande den i förgår å Visborgs slätt aflidne värnpliktigen vid flottan kom måhända att för någon af våra läsare ställa sjukdomsfallet i en något felaktig ställning. Man har därför bedt oss påpeka att patienten å garnisonssjukhuset opererades för varbildning i lungsäcken, men att sista natten hjärtsvaghet tillstötte, som lät befara en inflammation i hjärtsäcken, hvilken inflammation vid obduktionen konstaterades. (Källa: 1105)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"