Föregående sida

Nils Gustav Vilhelm Andersson

f. 8/10 1907 i Alingsås Älvsborgs län d. 8/6 1991 i Slottsstaden Malmöhus län

 

Son till trädgårdsmästaren Edvard Ivar vilhelm Andersson f. 22/7 1880 i Karlskrona Blekinge län d. 28/3 1954 i Limhamn Malmöhus län. Gift 9/12 1906 med Anna Gustafva Holm f. 2/12 1880 i Karlskrona Blekinge län d. 5/12 1939 i Malmö Sankt Pauli Malmöhus län.

--------------------------------------

Gift 19/10 1940 med Margit Ulrika Elisabet f. 24/12 1911 i Malmö Sankt Johannes Malmöhus län d. 28/10 1989 i Slottsstaden Malmöhus län

Värnplikten 1927 - 1928 vid Gotlands infanteriregemente, volontär, vicekorpral, korpral, vid Saarbataljonen 17/12 1934 - 24/2 1935, beredskapstjänstgöring 1939 - 1945 vid Södra Skånska infanteriregementet (I 7).

 

 

Gotlänningarna till Saar

Lantförsvarets kommandoexpedition verkställde på lördagen uttagning av de frivilliga, som skall deltaga i truppsändningen till Saar. Antalet kvalificerade anmälda uppgick till 355. Sedan beslut fattats, att kontingentens styrka skall uppgå till 260 man, uttogs 205 frivilliga.

Från Gotlands infanterikår, där inalles 16 kvalificerade sökande anmält sig, uttogos 7, varav 3 underbefäl och 4 befälselever av studenter och likställda. De uttagna voro furirer över stat vid kåren Åke Rondahl och Folke Lundqvist samt f. d. korpralen Wilh. Andersson, den senare bosatt i Malmö, befälseleverna Sigfrid Heyner, Stockholm, samt Tage Lund, Karl Gustaf Westberg och Bernt Enström, Visby, samt dessutom i reserv furiren Gösta Ekedahl, Visby.

De antagna härifrån uppreste i går afton till Stockholm, där utrustningen äger rum vid Svea livgarde. Kontingenten kommer att organiseras 11 och 12 kompaniet vid nämda regemente. Löneförhållandena äro ännu icke fixerade. (Källa: 1141)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"