Föregående sida

August Berndtsson - Fjell

f. 10/10 1845 i Skee, Göteborgs och Bohus län, d. 14/6 1888 i Hökeliden, Fjella, Hogdal, Göteborgs och Bohus län av hjärtslag ombord på korvetten Norrköping.

 

August var ”oägta” son till pigan Cajsa Peterdotter f. 1812. Drängen Berndt Andersson f. 5/7 1824.

--------------------------------

Gift den 5/1 1872 med Oleana Svensdotter f. 19/8 1838 i Näsinge, Göteborgs och Bohus län, d. 13/3 1904 i Hogdal, Göteborgs och Bohus län ”ihjälslagen af sin son”.

Barn:

Josefina Amanda f. 5/8 1867 i Näsinge, d. 2/1 1899 i Hogdal av vattusot.

Carl August f. 1/5 1871 i Näsinge, d. 27/7 1872 i Näsinge

Carl August f. 9/6 1873 i Hogdal, d. 28/9 1925 i Norge

Nils August f. 25/6 1877 i Hogdal, d. 10/12 1917 på hospitalet i Göteborg

Johan f. 23/6 1880 i Hogdal, d. 15/1 1882 i Hogdal

Rotebåtsman No 209 vid Första Bohusläns båtsmans kompani.

 

En högtidlig begrafning ägde förra söndagen (17/6 1888) rum å Fårösund, då liket efter en bland korvetten Norrköpings manskap, som plötsligt aflidit ombord, träffad af hjärtkramp, jordfästes å Bunge kyrkogård. En ångslup från korvetten förde liket i land, hvarefter kistan, beledsagad af, bland andre, korvettens schef och ett par af befälet, fördes på likvagn till grafven, der jordfästningen förrättades af kyrkoherden Nyberg och musik utfördes af korvettens musikkår. Ett enkelt kors restes derefter på grafkullen. Meningen hade varit, att korvetten skulle legat och exercerat i Östersjön och först 18 d:s gå in till Fårösund. Den ombord inträffade sorgliga händelsen gjorde dock att Fårösund måste anlöpas så fort som möjligt. Den 14 på morgonen afled nämligen en båtsman ombord. Han var proviantskaffare och skulle gå ner i källaren. Då en annan man några minuter derefter kom ner i källaren låg kamraten död derstädes. Läkaren blef genast tillkallad, men kunde ingenting uträtta, ty mannen var och förblef död. Kl. 4 på morgonen var han alldeles frisk. Meningen var först att sänka den döde i hafvet, men då land var så nära, beslutades att gå in i sundet. Den aflidne efterlemnar hustru och 6 barn. Dagen före det timade dödsfallet miste en båtsman ombord sina fingrar i ett block.

 

 

 

Ensspaltig artikel i Strömstads tidning mars 1904

En vansinnings dåd.

Sonen dödar sin moder.

I söndags morse utspelades på lägenhet Myrhagen Under Kungbäck i Hogdals socken ett ohyggligt dåd. 27-årige hemmasonen Nils August Fjell mördade sin moder omkring 65-åriga änkan Oleana Svensdotter. Båda hade bott på sitt lilla hemman och brukat det.Först för några dagar sedan märktes att Fjell misst förståndet och han började visa vådlig för sin omgifning. Vid flera tillfällen har han hotat att slå ihjäl personer i sin omgifning.

Fjell hade fått den fixa idén att vore korad att bli konung och blifvidt högeligen förförargad, då någon vågat säga honom att det var omöjligt. Han har därför inbillat sig att alla beröfva honom möjligheten att bära sin kungakrona och ansåg sig förföljd.

Under förra veckan togs hans våldsamhet vådliga uttryck och han fördes i lördags hit till staden till läkare. Denne uppmanade till att noga bevaka mannen, men denna uppmaning synes icke ha åtlydts. Då han i lördags aftonkom hem från staden, lämnades han ensam i stugan, och modern, som icke vågade vara hemma, gick till en granne för att vara där över natten. Kl 6 på morgonen kom modern hem, men möttes då af Fjell i högsta hugg med en järnbessman, med hviket han tilldelade henne två kraftiga slag i huvudet. Hon föll sanlös ned och visade endast föga tecken till lif. Fjell tog då modern och bar henne i stugan och lade henne i sängen, hvarefter han gick till Sandviken. Fjell hade säkert i sinnet att även där begå dåd, ty enlig kronolänsman Ekström, som på söndag höll förhör med honom, emnade han se efter, om äfven någon här hade något emot honom.

Man märkte genast vid Fjells ankomst, att något vådligt var å färde, och fasttog honom. Man skyndade till Myrhagen och fick då se kvinnan blodhöljd i sängen. Hon var då redan död, hufvudet var grufligt sargat av slagen.

Kutsroddaren Hjalmar Sörensson och Axel Simonsson i Kungbäck forslade den vansinninge hit till staden och öfverlämnade honom till kronolänsmannen, som genast tog honom i förhör. Fjell bekände hvad han gjort, men ansåg sig tvungen dertill. På kommissariens fråga om han icke insåg det hemska i sin handling, svarade han att det nog var ledsamt, men visade ingen ånger. Han visade sig virrig och oredig, då talet fördes på modern och hans inbillade fiender, men annars svarade han fullt redigt på alla framställda frågor. Fjell transporterades i måndags morse till länscellfängelset i Uddevalla, och rapport om det skedda har av länsmannen insändts till konungens befallningshafvare. (Källa: Jan Johansson)

 

Nils August blev dömd till sluten psykiatrisk vård. Han avled på hospitalet i Göteborg 1817)

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"