Föregående sida

Carl Edmund Yttergren

f. 31/10 1888 i Kvie, Martebo, Gotlands län, d. 1/6 1910 i Bunge, Gotlands län, (Visby lasarett) av lungtuberculos Bidr. dödsorsak: Efler(?) tyfoidfeber. Begravd den 7/6 1910 i Stenkyrka.

 

Edmund var son till arbetaren Hugo Carl Frithiof Yttergren f. 17/6 1864 i Hangvar, Gotlands län. Gift den 5/11 1887 med Anna Catharina Fredrika Löfvenborg f. 28/12 1860 i Stenkyrka, Gotlands län, d. 5/7 1919 i Stenkyrka, Gotlands län i kräfta.

Edmunds syskon:

Lennart Gustaf Erik f. 27/9 1895 i Stenkyrka, d. 12/6 1978 i Stenkyrka.

Ejnar Ludvig Ernst f. 26/9 1902 i Stenkyrka, d. 24/11 1948 i Källunge.

Arthur Helmer Anders f. 26/9 1902 i Stenkyrka, d. 16/7 1980 i Källunge.

 

De flyttade den 2/11 1889 till Austris, Tingstäde. Fadern arbetare.

De flyttade den 10/11 1890 till Gullauser, Hangvar. Fadern arbetare.

De flyttade den 2/2 1891 till Austris, Tingstäde.

Fadern flyttade den 31/8 1891 till ”Amerika.” han återvände senare till Gotland, men reste tillbaka till Amerika, där han stannade.

Edmund var dräng i Gräne, Tystebols, Stenkyrka. 

Han flyttade den 25/10 1909 till Fårösunds kustartilleridetachement, Bunge.

2 kl. artillerist, nummer F21 78/1909 vid Fårösunds kustartilleridetachement.

 

Skördats af döden har nu verkligen kustartilleristen n:r 36 Edmund Yttergren, om hvars frånfälle båda våra platskolleger förut meddelat förhastade notiser.

Yttergren, som under sin tjänstgöring vid kustartilleridetachementet å Fårösund insjuknade i nervfeber och med anledning däraf infördes till härvarande lasarett för erhållande af nödig vård, har efter långvarigt aftynande aflifit där i natt, 22 år gammal. Han var bördig från Stenkyrka. Dödsorsaken uppges ha varit lungtuberkulos, men bekräftelse härå har icke erhållits, då Yttergrens fader på sin fråga till lasarettsläkaren, om så varit förhållandet, icke bevärdigats med något svar. (Källa: 1389)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"