Föregående sida

Karl Gustaf Helmuth Fagerström

f. 15/3 1903 i Ingvards, Träkumla, Gotlands län, d. 1/6 1921 i Artillerikasernen, Visby s.f., Gotlands län av tuberculosis miliaris.

Begravd den 6/6 1921 på Träkumla kyrkogård.

 

Ogift man.

 

Helmuth var son till arbetaren Gustaf Adolf Fagerström f. 14/6 1869 i Träkumla, Gotlands län, d. 7/3 1947 i Träkumla, Gotlands län. Gift den 11/5 1902 med Kristina Lovisa Andersson f. 29/11 1880 i Tofta, Gotlands län, d. 1/12 1965 i Träkumla, Gotlands län.

Helmuths syskon:

Knut Edvard f. 25/11 1905 i Träkumla, d. 4/2 1963 i Visby.

Hilding Adolf Emanuel f. 7/9 1910 i Träkumla, d. 14/3 1998 i Visby.

Evald Gunnar f. 21/12 1916 i Träkumla, d. 1/1 2007 i Träkumla.

 

De flyttade den 15/11 1904 till Tjängdarve Båtsmanstorp i Träkumla. Fadern arbetare.

Helmuth flyttade den 25/11 1916 till Hogrän

Han flyttade den 6/11 1918 till Tjängdarve Båtsmanstorp i Träkumla Tjängdarve Båtsmanstorp, Träkumla

Han flyttade 1918 till Kue i Träkumla. Dräng.

Han flyttade 1919 till Tjängdarve Båtsmanstorp i Träkumla Tjängdarve Båtsmanstorp i Träkumla

Han flyttade den 31/5 1921 till Visby s.f.  Volontär vid A 7 Gotlands artillerikår.

Volontär vid A 7 Gotlands artillerikår.

 

En högtidlig sorgeakt har i dag ägt rum vid garnisonssjukhuset å Visborgs slätt, då stoftet efter avlidne volontären vid Gotlands artillerikår K. G. H. Fagerström under militära hedersbetygelser fördes till den avlidnes hemsocken, Träkumla, för att där jordas. Vid sjukhuset utförde artillerikårens musikkår Chopins sorgmarsch, varefter ps. 452 sjöngs.

Då processionen härefter satte sig igång, utfördes åter Chopins sorgmarsch. I processionen deltogo bl. a. en hedersvakt under befäl av den avlidnes batterichef, kapten Silvén, samt ett antal underofficerare. (Källa: 1401)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"