Föregående sida

Johan Viktor Albin Cederlund

f. 11/10 1877 i Silte Gotlands län d. 29/9 1899 i Kristianstad (Död i tyfus)

Artillerist vid Gotlands artillerikår

 

 

Ännu ett dödsbud från Skåne

Ännu ett dödsbud från Skåne. I går afton ingick telegrafisk underrättelse om, att artilleristen n:r 8 Cederlund vid första batteriet aflidit i nervfeber å Kristianstads militärsjukhus. De öfrigas tillstånd är oroingifvande. Cederlund var en dugande soldat som i dagarna skolat befordras till konstapel. (Källa: 1720)

 

 

 

 

En högtidlig begrafning

En högtidlig begrafning ägde rum i Kristianstad i måndags e. m., (2/10 1899) då stoftet af de tre gotlands-artillerister, hvilka aflidit i nervfeber å därvarande epidemisjukhus, fördes till den sista hvilan. Det enastående liktåget med sina tre likvagnar åskådades af en talrik människomassa. Artillerimusikkåren blåste Elerts vackra sorgmarsch, säger N. Kr. Bl. (Källa: 1719)

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"