Föregående sida

Frans Severin Johansson - Ekblad

f. 8/11 1879 i Västra Ed Kalmar län d. 27/9 1899 i Kristianstad (Död i tyfus)

Artillerist vid Gotlands artillerikår

 

 

En högtidlig begrafning

En högtidlig begrafning ägde rum i Kristianstad i måndags e. m., (2/10 1899) då stoftet af de tre gotlands-artillerister, hvilka aflidit i nervfeber å därvarande epidemisjukhus, fördes till den sista hvilan. Det enastående liktåget med sina tre likvagnar åskådades af en talrik människomassa. Artillerimusikkåren blåste Elerts vackra sorgmarsch, säger N. Kr. Bl. (Källa: 1719)

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"