Föregående sida

Jonas Eriksson

f.

 

Strandridare på Slite. Omnämnes i Generalguvernörens brev 13/7 1669. Momma ville avsätta honom, men så fick inte ske, då han innehaft befattningen i 18 år. 12/6 1674 meddelar Generalguvernören att Eriksson fick uppbära 2 års strandridarelön, som Momma förmenat honom och 26/2 1676 säges han vara död.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"