Föregående sida

Johan Falck

f.

 

Strandridare på Kappelshamn. Falck blir enligt Generalguvernörens brev 20/6 1682 utnämnd till strandridare på Kappelshamn, men 1685 har tjänsten annan innehavare.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"