Föregående sida

Samuel Olofsson

f.

 

Strandridare på Kylley, omnämnes redan 20/8 1659 i Visby tullkammares avg. skriv. som strandridare, enligt Generalguvernörens brev 15/2 1664 ville man förflytta honom, eftersom han är ålderstigen och 28/9 1667 får han lämna sin plats till Jacob Josefsson. 9/5 1672 blir han utsedd till domare på Fårö i Rute ting. På grund av sin ålder fick han skattefrihet så länge han levde, men enligt ett brev 11/5 1675 vill han ha tillbaka sin gamla tjänst.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"