Föregående sida

Anders Söderberg

f.

  

Strandridare på Fårösund 2/8 1699 Johan Rolijn, under arrendetiden 1717-1719 tjänstgjorde han som besökare vid Stora Sjötullen i Visby, men återgick 1719 till sin förra tjänst.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"