Föregående sida

Petter Weller

f. 1671 i Roma Gotlands län d. 3/6 1748 i När Gotlands län

 

Son till Jöran Båtelsson - Weller o h h Elisabeth Jacobsdotter

------------------------------------

Gift 1:a 21/10 1709 i När med Catharina Lindeman f. (1679) d. 31/7 1731 i När Gotlands län

Gift 2:a 25/11 1735 i När med Maria Schmidt f. ?/2 1699 i Klinte Gotlands län d. 3/1 1743 i När Gotlands län

Barn:

Anna Elisabeth f. (1710) i När Gotlands län d. 19/8 1736 i Rone Gotlands län

Dorothea Margaretha f. 1716 i När Gotlands län d. 3/2 1785 i När Gotlands län

Maria f. 9/5 1719 i När Gotlands län

Petter f. 8/3 1722 i När Gotlands län d. 25/3 1722 i När Gotlands län

Catharina f. ?

Christina Maria f. 17/8 1736 i När Gotlands län

Bodilla Elisabeth f. 27/11 1737 i När Gotlands län

Petrus f. 5/4 1739 i När Gotlands län

Student av Gotlands nation i Uppsala 6/2 1695, extra strandridare på Kappelshamn 13/4 1708, strandridare på När 27/8 1716, avsked 11/8 1733.

 

 

Gravstensinskriptionen i Närs kyrka lyder: PETRUS WELLER HVILAR HÄRTRÖTT AF SNÖDA VERLDS BESVÄR CATHARINA LINDEMAN OCH MARIA SCHMIDT DER NÄST THEM HAN SIG TILL ÄCHTA FÄST GUD THE HÖLLO FÖR SIN SKATT TÅ THE LEFDE DAG OCH NATT FÅDT AF GUD I EN FROM BÖN LIFSENS KRONA FÅR TILL LÖN NATUS 1671, DENATUS 1731.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"