Föregående sida

Olof Wickberg

f.

 

Barn:

Olof f. 19/9 1702 i Västergarn Gotlands län (Strandridare)

Strandridare på Västergarn. I Visby tullkammares ankommande skrivelser 25/10 1699 påpekas att strandridare Johan Plander av åldersskäl bör adjungera sig med sin måg Olof Wickberg, som för den skull bör avlägga trohetsed. Wickberg omnämnes också i Visby sjötullrättsprotokoll 6/4 1709, men har avlidit före 14/11 1715.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"